Regulamin

Regulamin sklepu poradni Back to Shape

§1

 1. Back to Shape.pl jest stroną internetową poradni dietetyczej, której właścicielem jest Alina Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Back to Shape.Alina Olczak z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 29/3 REGON:364121641 NIP: 6341761157 zwanej dalej Usługodawcą. Regulamin określa zasady zakupu usług prowadzonych przez poradnię za pośrednictwem strony internetowej Back to Shape.pl

§2

 1. pl jest stroną internetową , za pośrednictwem której zarejestrowany użytkownik zwany dalej Zamawiającym może nabywać vouchery na usługi świadczone przez poradnię Back to Shape. Vouchery dostarczane są w formie elektronicznej. Usługi są realizowane stacjonarnie w Warszawie ul. Cynamonowa 19/337 w terminie 183 dni od daty zakupu.

§3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Backtoshape.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę klienta.
 2. Strona działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Informacja o cenach podane są w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.backtoshape.pl
 4. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 5. Cennik usług dietetycznych jest ważny do odwołania.

§4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie www.backtoshape.pl/sklep i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Dane, które przesyłane są Usługodawcy za pośrednictwem formularza zawartego na stronie serwisu oraz później drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby realizacji zamówienia. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Każdy Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej usługi, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 6. Po realizacji płatności zamówiona usługa jest dostarczna w formie elektronicznej w postaci vouchera na wskazany w formularzu adres email.
 7. Voucher jest ważny 183 dni od daty zakupu.

§5

 1. Schemat realizacji Vouchera.
  1. a) kontakt telefoniczny +48 692 466 092 lub mailowy gabinet@backtoshape.pl w celu ustalenia terminu realizacji usługi
  2. b) realizacja usługi
 2. Zmiana terminu realizacji może nastapić do 24h od godzin przed terminem realizacji. O zmianie należy poinformować w formie telefonicznej lub mailowej podane w pkt 1.

§6

 1. Zamawiający, może odstapić od zamówienia bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający zobowiązany jest odesłać oświadczenie o rezygnacji z zakupu na adres gabinet@backtoshape.pl. Usługodawca zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zamówienie, z którego zrezygnowano w terminie 7 dni od daty rezygnacji.  Back to Shape. Alina Olczak nie zwraca zapłaconej należności w przypadku przekroczenia terminu rezygnacji z zamówienia, przekroczenia terminu ważności vouchera oraz przekroczenia terminu odwołania realizacji vouchera (24h przed godziną realizacji)

§7

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony voucher jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany vouchera na zamówiony bądź nowy.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy voucher w miejce niezgodnego z zamówieniem.

§8

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisu kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.